跳至內容

Bī-buô (匕)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bī-buô (匕部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 21 ôi.

Bī-buô kĕk Háng-cê "匕" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 𠤎匕
2 㔫化
3 北龙
6 㔬𠤖
9 㔭匘匙
10 𠤣
12 𠤧
15 𠤩

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]