跳至內容

Hiŏng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiŏng-buô (香部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 186 ôi.

Hiŏng-buô kĕk Háng-cê "香" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiŏng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5 䭯馛馜馝
7 馠馞馟
8 䭰䭱䭲馡馢馣𩡋
9 馤馥
10 馧馦馧𩡗
11 馨𩡜
12
14
18 䭳馫

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]