跳至內容

Dáiu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dáiu-buô (鬥部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 191 ôi.

Dáiu-buô kĕk Háng-cê "鬥" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dáiu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5
6
8
10 鬪䰗
11 䰘𩰘
12
14 鬭鬬
16

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]