跳至內容

Hièng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hièng-buô (玄部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 95 ôi.

Hièng-buô kĕk Háng-cê "玄" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hièng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5
6 率玈

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]