Sĭ-buô (尸)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭ-buô (尸部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 44 ôi.

Sĭ-buô kĕk Háng-cê "尸" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭ-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 尻尼㞋
3 尽𡰪㞌㞍
4 尾尿局屁层㞎
5 届屄居屆屇屈屉㞏㞐㞑
6 屋屌屍屎屏𡱖㞒㞓㞔㞕㞖
7 屐屑屒屓屔展屖屗屘𡱩𡱰𡱶𡱸㞗
8 屚屛屜屝屙𡲈㞘㞙
9 屠属屟屠𡲢𡲤𡲥𡲫㞚㞛
10 𡲬𡳀𡳁𡳃
11 屢屣𡳎㞜㞝㞞
12 層履屦屧𡳒𡳛𡳜𡳝㞠㞟
13 𡳢𡳣𡳤𡳥
14 屨𡳩
15 屪屩𡳪
16 屫𡳰㞡
17 𡳳
18 屬𡳵𡳶
19 𡳹𡳺
21
22 𡳽

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]