Biêng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Biêng-buô (釆部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 165 ôi.

Biêng-buô kĕk Háng-cê "釆" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Biêng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
4
5 釉释
7 𨤔
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]