跳至內容

Găng-buô (干)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Găng-buô (干部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 51 ôi.

Găng-buô kĕk Háng-cê "干" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Găng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
3 年幵
5 并幷幸
6 𢆕
7 𢆘
10 幹𢆠
12 𢆥
13 𢆧𢆨
15 𢆪
16 𢆫
18 𢆭

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]