跳至內容

Lī-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lī-buô (里部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 166 ôi.

Lī-buô kĕk Háng-cê "里" lì kī-miàng.

Lī-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
4 野䤚
5 量𨤧
8 𨤮𨤯
9 𨤰
10 𨤳
11 釐𨤵
18 𨤻
23 𨤼

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]