跳至內容

Piék-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
丿

Piék-buô (丿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 4 ôi.

Piék-buô kĕk Háng-cê "丿" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu hô̤ có̤ siŏh-piék (一撇).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Piék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 丿乀乁
1 乂乃乄𠂊㐅𠂆𠂇𠂉
2 乊久乆乇么𠂎
3 之尹
4 乍乎乏乐𠂔
5 乑乒乓乔𠂢𠂤𠂪𠂫㐆
6
7
8
9
13 𠃅

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]