跳至內容

Hiék-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiék-buô (血部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 143 ôi.

Hiék-buô kĕk Háng-cê "血" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 䘏衁衂
4 䘐衃衄
5 𧖰𧖱䘑衅
6 衆衇衈衉
7
8
9 𧗅䘔
15
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]