Mīng-buô (黽)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mīng-buô (黽部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 205 ôi.

Mīng-buô kĕk Háng-cê "黽" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mīng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 黽黾
4 黿
5 䵶鼀鼁鼂
6 䵷鼃鼄
7 𪓪𪓫
8
9
10
11 鼇鼈䵹
12 鼉鼍
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]