跳至內容

Tióng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tióng-buô (鬯部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 192 ôi.

Tióng-buô kĕk Háng-cê "鬯" lì kī-miàng.

Tióng-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
17
19

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]