跳至內容

Êu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Êu-buô (又部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 29 ôi.

Êu-buô kĕk Háng-cê "又" lì kī-miàng.

Êu-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 𠬝𠬠及友双反収㕚㕛
3 叏叐发
4 叒㕜
5 叓㕝
6 叔叕取受变㕞
7 叙叚叛叜叝㕟
8 叞叟
9 𠭤
10
11 叠﨎
12
14
15 𠮏
16
17


Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]