Gáuk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáuk-buô (骨部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 188 ôi.

Gáuk-buô kĕk Háng-cê "骨" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáuk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 䯇骩
3 骪骫骬骭骮
4 䯈䯉骯骰骱𩨜𩨨
5 䯎䯊䯋䯌䯍䯎骲骳骴骵骶骷𩨼
6 䯏䯐䯑䯒䯓䯔骸骹骺骻骼𩩇
7 䯕䯖䯗䯘䯙䯚骽骾𩩍𩩖
8 䯛䯜骿髀髁𩩪𩩫𩩬𩩩
9 䯝䯞䯟䯠髂髃髄髅𩩿𩩲
10 䯡髆髇髈髉髊
11 䯢髍髎髏
12 䯣髐𩪞
13 䯤髑髒髓體
14 䯥髕
15 䯦髖𩪵
16
18 𩪽

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]