Gūng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gūng-buô (丨部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 2 ôi.

Gūng-buô kĕk Háng-cê "丨" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu iâ hô̤ có̤ siŏh-dĭk (一直).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gūng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 个丫㐃㐄丬
3 中丮丰丯
4
6 𠁨串
7 鼡丳𠁪
9
11 𠁵
14 𠁸
17 𠁹
18 𠁺
21 𠁻

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]