Hī-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hī-buô (匸部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 23 ôi.

Hī-buô kĕk Háng-cê "匸" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 区匹
5 医㔷
6
7
9 匾匿區匿
10
20 𠥹

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]