Huŏng-buô (方)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Huŏng-buô (方部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 70 ôi.

Huŏng-buô kĕk Háng-cê "方" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Huŏng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
4 㫄斺斻於𣃚
5 㫆施斾斿旀𣃣𣃤
6 㫅㫉旁旂旃旄旅旆旊𣃱𣃲旅㫇㫈
7 㫊㫋㫌旇旈旉旋旌旍旎族𣃺
8 㫍旐旑𣄃𣄇
9 旒旓旔旕
10 旖旗𣄒
11 㫎㫏𣄖
12 旘旙
13
14
15 旜旝旞
16 旟𣄥
22 𣄬

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]