Ngà-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngà-buô (牙部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 92 ôi.

Ngà-buô kĕk Háng-cê "牙" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngà-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 牙㸦
6
7 𤘋
8
14 𤘓

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]