Gŭi-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŭi-buô (龜部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 213 ôi.

Gŭi-buô kĕk Háng-cê "龜" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gŭi-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 ⻱龟
3 𪚩䶯
4 䶰𪚲
5 䶱䶲龝
12 龞𪛅
14 𪛇

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]