Ciŭ-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciŭ-buô (舟部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 137 ôi.

Ciŭ-buô kĕk Háng-cê "舟" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciŭ-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 𦨇
2 䑠舠
3 𦨑䑡䑢䑣舡舢舤
4 𦨜𦨞航舫般舭舮舯䑤䑥舥舦舧舨舩
5 𦨭𦨮𦨢舺舻䑦䑧䑨䑩舲舳舴舵舶舷舸船
6 䑫𦨻𦨴䑪䑫䑬䑭䑮舼舽舾舿
7 𦩂䑯䑰艀艁艂艃艄艅艆艇艈艉
8 𦩚𦩛𦩑𦩒𦩘艊艋艌艍䑱䑲䑳䑴䑵䑶䑷䑸
9 𦩰𦩳䑺䑻艎艏䑹艐艑艒艓艔
10 𦪂𦪃䑼䑽䑾艕艖艗艘艙
11 𦪌𦪏𦪈𦪐䑿艚艛艜艝䒀䒁䒂䒃䒄䒅
12 𦪦艞艟䒆䒇䒈艠
13 𦪨艡艢艣艤艥
14 𦪵䒉艦艧艨艩
15 𦪷𦪻𦪼艪
16
17
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]