Gṳ̆ng-buô (斤)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gṳ̆ng-buô (斤部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 69 ôi.

Gṳ̆ng-buô kĕk Háng-cê "斤" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gṳ̆ng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
4 斦斧斨
5 㪼㪽斪斫
6 㪾㪿
7 斬断
8 㫀斮斯
9 新斱
10 㫁斲𣂷
11 㫂斳𣂼
12
13 斵斶
14
21

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]