Bĭk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bĭk-buô (鼻部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 209 ôi.

Bĭk-buô kĕk Háng-cê "鼻" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 鼽鼼
3 鼾鼿
4 䶊䶋
5 𪖠齁齀䶌
6 䶍䶎
7 𪖫𪖬䶏
8 𪖭齂
9 齃齄齃
10 齅齆
11 𪖺齇
13 𪗀䶐齈
16
22

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]