Gáik-buô (鬲)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáik-buô (鬲部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 193 ôi.

Gáik-buô kĕk Háng-cê "鬲" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáik-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4 䰚䰙
5
6 䰜鬳
7
8
9
10
11 鬺鬹
12 䰝鬻
15
20 𩱳

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]