Hĭ-buô (非)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hĭ-buô (非部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 175 ôi.

Hĭ-buô kĕk Háng-cê "非" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hĭ-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 䨽䨾𩇫
4 䨿靟
7 䩀靠
11
12
18 𩈂

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]