Ìng-buô (儿)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ìng-buô (儿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 10 ôi.

Ìng-buô kĕk Háng-cê "儿" lì kī-miàng. Bók-guó, găk gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók "儿" cê sê "兒" (tĕ̤k „ì“) gì gāng-huá-cê, gâe̤ng ĭ nguòng-lài gì é-sé̤ṳ uòng-ciòng mâ̤ siŏh-iông.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 允兂元
3
4 㒫兊充兆兇先光
5 克兌免兎兏児兑
6 兔㒬兒兓兕兖𠒇
7 𠒎兗兘兙
8 㒭党兛𠒑𠒒
9 㒮兜兝兞
10 𠒣兟兠
11
12
14
16
19

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]