Dièng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dièng-buô (田部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 102 ôi.

Dièng-buô kĕk Háng-cê "田" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dièng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 田甲申由甴电
1
2 㽕㽖㽗𤰖町甼男甸甹
3 畄甾画畀畁甽甿畂畃
4 㽚㽘㽙畊畋界畍畎畏畆畇畈畉畐畑畒畓
5 㽛㽜畚畛畜畝畞畟畔畕畖畗畘留
6 㽝㽞畡畢畣畤畦畧略畩異
7 㽟㽠𤲌𤲂番畫畬畭畮畯畲畳
8 㽡㽢㽣㽤𤲞𤲟畺畵當畷畸畹
9 㽥畻畼畽畱
10 㽦㽧㽨𤲼𤳄𤳆𤳇畾畿
11 㽩𤳉疀疁疂
12 㽪𤳙𤳢疃疄
13 㽫㽬𤳧𤳨疅
14 㽭𤳰疆疇
15 㽮𤳱𤳷𤳸疈
16 𤳽
17 疊疉
18
20 𤴆
25 𤴏

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]