Bī-buô (比)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bī-buô (比部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 81 ôi.

Bī-buô kĕk Háng-cê "比" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
5 㲋毖毗毘
6
13
23 𣬚

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]