Ĭk-buô (弋)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭk-buô (弋部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 56 ôi.

Ĭk-buô kĕk Háng-cê "弋" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2
3 弎式弐
4
6
9
10 弒㢦

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]