Ĭk-buô (入)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ĭk-buô (入部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 11 ôi.

Ĭk-buô kĕk Háng-cê "入" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2
3 㒰㒱
4 氽㒲全
5 㒳㒴𠓨
6 𠓩兩
7 𠓬兪
12 𠓹𠓺𠓻
14 𠓼
16 𠓾

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]