跳至內容

Ciék-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciék-buô (卩部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 26 ôi.

Ciék-buô kĕk Háng-cê "卩" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh êu-biĕng hĕ̤k-ciā â-dā̤, hô̤ có̤ ngâing-ngê (硬耳). ĕng diŏh â-dā̤ gì sèng-âu siā có̤ "".

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 卩㔾
1 卪㔿卫
2
3 𠨑卭卮卯
4 印危
5 㕀卲即却卵
6 卺㕁卶卷卸卹
7 卽卻卼
9 卿卾
10 𠨡
11 厀厁
16 𠨪

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]