Pâiu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Pâiu-buô (阜部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 170 ôi.

Pâiu-buô kĕk Háng-cê "阜" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh cō̤-biĕng, siā có̤ "⻖", hô̤ có̤ gàu-ngê-bèng (猴耳爿).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Pâiu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 阜𨸏阝
2 䦹䦺阞队
3 𨸗䦻阠阡阢阣阤
4 䦼䦽䦾䦿䧀阪阫阬阭阮阯阥阦阧阨阩阰阱防阳阴阶
5 𨸶𨸹䧁䧂䧃阺阻阼阽阾阿阷阸阹陀陁陂陃附际𨸾
6 䧄䧅䧆䧇䧈陊陋陌降陎陏限陑陒陓陔陋降
7 𨹥𨹬𨹦䧉䧊䧋䧌䧍䧎䧏陛陜陝陞陟陖陗陘陙陠陡院陣除陥陧
8 𨺉𨺗𨺙䧐䧑䧒䧓䧔䧕䧖陚陪陫陬陭陮陯険陰陱陲陳陴陵陶陷陸陹陵
9 𨺬𨺲𨺳䧗䧘䧙陻陼陽陾陿隊隋隌隍階随隀隁隂隃隄隅隆隇隈隉隐隆陼
10 𨻙𨻧𨻫䧚𨻬䧛䧜䧝䧞䧟隑隒隓隔隕隖隗隘隙﨩随
11 𨻶隙𨻮䧠䧡䧢䧣隠隡隚際障隝隞隟
12 䧦䧤䧥𨼋𨼚䧩隢隣隤隥隣
13 𨼲䧧䧨䧪隦隧隨隩險隫𨼼
14 䧫䧬䧭隬隭隮隯隰隱隲𨽁
15
16 䧮隴
17 䧯隵
18

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]