跳至內容

Mà-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mà-buô (麻部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 200 ôi.

Mà-buô kĕk Háng-cê "麻" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mà-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 麼麽
4 䵇麾
7 麿
8
9 𪎩䵈䵉黁
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]