Sê̤ṳ-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sê̤ṳ-buô (士部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 33 ôi.

Sê̤ṳ-buô kĕk Háng-cê "士" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sê̤ṳ-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2
3
4 壯声壱売
5 垂壳
6 壴壵
7
8 壷壸
9 壹壺壻㚃
10
11 壽壾
12 壿㚄夀
13 𡔿夁

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]