跳至內容

Bău-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bău-buô (勹部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 20 ôi.

Bău-buô kĕk Háng-cê "勹" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bău-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 勻勼勽勾勿匀匁匂
3 匃匄包匆匇
4
5 𠣕匉
6 𠣛匊匋匌
7
8
9 匏㔨匐
10 𠣶㔩匑匒
11 㔪匓
13
14 𠤆
18 𠤌

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]