跳至內容

Lū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lū-buô (鹵部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 197 ôi.

Lū-buô kĕk Háng-cê "鹵" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lū-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 鹵卤
4 䴚鹶
5
7 𪉥䴛
8
9 𪉴鹹
10 䴜鹺鹻
11 𪉽𪉾
12
13 𪊅鹼鹽
14

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]