Sĕng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-buô (生部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 100 ôi.

Sĕng-buô kĕk Háng-cê "生" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĕng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5
6 產産
7 甥㽒𤯨𤯩甤甦
8 𤯭𤯰𤯱
9
10 㽓𤯵
11
13 𤯺
14 𤯿
17 𤰁

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]