Sĭk-buô (食)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭk-buô (食部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 184 ôi.

Sĭk-buô kĕk Háng-cê "食" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 食𩙿𩚀𩚁
2 䬢飡飢飣飤
3 䬣䬤䬥飥飦飥餳𩚔飧飨
4 䬪䬦䬧䬨䬩飩飪飫飬飭飮飯飰飱飲𩚦𩚧
5 䬳䬫䬬䬭䬮䬯䬰䬱䬲䬳䬴飳飴飵飶飷飸飹飻飼飾飿𩚩𩛂𩛃𩛄餞
6 䬺䬻䬵䬶䬷䬸餍䬹飺𩛜養餋餌餎餃餏餅餀餁餂餄餆餇餈餉
7 䬼䬽䬾䬿䭀䭁䭂𩛰𩛷𩛸餝餑餖餓餐餑餒餓餔餕餖餗餘餙
8 餩䭃䭄䭅䭆䭇餚餛餜餞餟𩜪𩜫餠餡餢餣餤餥餦餧館𩜁𩜠
9 䭊䭋䭌䭍䭎䭏䭈䭉餪餫餬餭餮餯餿饞𩜽餰餱餲餳餴餵餷饋𩜲𩜶𩝇𩝐
10 䭐䭑䭒䭓䭔餺餻餼餽餾餿饁饃𩝺𩝻餶餸餹饀饁饂饈
11 䭕䭖䭗𩞝饄饅饆饇饈饉
12 䭚䭛䭜䭘䭙饊饋饌饍饎饏饐饑饒饓饊饌
13 䭝䭞䭟䭠𩟂𩟆饔饕饖饗饘饙
14 䭡䭢䭣䭤𩟔𩟡𩟢饚饛饜䉵
15 䭥𩟬
16 𩟵饝
17 䭦䭧饞饟
18
19 䭩饠饡
21 𩟻
22 𩟼饢

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]