Niū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Niū-buô (禸部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 114 ôi.

Niū-buô kĕk Háng-cê "禸" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Niū-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4 禹禺
6 离𥜽
7
8 禽萬

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]