Hĭng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hĭng-buô (冂部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 13 ôi.

Hĭng-buô kĕk Háng-cê "冂" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hĭng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 冂⺆
2 𠔿冃冄内円冇冈
3 冊冋册冉𠕄𠕇
4 再冎
5
6 㒺冐
7 冑冒
8 冓冔
9 冕㒻㒼
10 㒽最
11
20

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]