跳至內容

Màu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Màu-buô (矛部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 110 ôi.

Màu-buô kĕk Háng-cê "矛" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Màu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4 矜䂇
5
6
7 矞矟
8
9 䂉𥎁
12 䂊䂋䂌
15
19
20

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]