Sṳ̆-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sṳ̆-buô (厶部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 28 ôi.

Sṳ̆-buô kĕk Háng-cê "厶" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sṳ̆-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 𠫓
2 厷厸厹㕕
3 厺去厼
4 厽厾
5
6 叀叁参
8
9 𠫾參叄㕗㕘
10 𠬃叅
11 𠬉
12 𠬍叆
13 𠬒叇㕙
15 𠬕𠬖

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]