跳至內容

Săng-buô (彡)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Săng-buô (彡部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 59 ôi.

Săng-buô kĕk Háng-cê "彡" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Săng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4 形彣彤㣊
5 㣋㣌㣍𢒋
6 彥彦𢒎
7 彧𢒑
8 彫彬彩㣎
9 彭㣏㣐𢒞
10
11 彯彰㣑
12 影㣒
13 㣓𢒰
19

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]