跳至內容

Bók-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bók-buô (卜部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 25 ôi.

Bók-buô kĕk Háng-cê "卜" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bók-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 卜⺊
2 卝卞
3 卟占卡卢
5 卣卤
6 𠧧㔽卥卦卧
9

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]