跳至內容

Giū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giū-buô (韭部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 179 ôi.

Giū-buô kĕk Háng-cê "韭" lì kī-miàng.

Giū-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4 韮䪞
6 韯䪟
7
8
10 韲䪢
11
12 䪥䪤

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]