跳至內容

Găng-buô (甘)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Găng-buô (甘部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 99 ôi.

Găng-buô kĕk Háng-cê "甘" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Găng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 𤮾𤮿甙
4
5
6 甛甜
7
8 㽎甝甞
9
10 㽐𤯊
12
17 𤯑

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]