跳至內容

Sìng-buô (辰)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sìng-buô (辰部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 161 ôi.

Sìng-buô kĕk Háng-cê "辰" lì kī-miàng.

Sìng-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
6 農䢅
7
8 辳䢇
12
13 䢈䢉

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]