Ngī-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngī-buô (耳部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 128 ôi.

Ngī-buô kĕk Háng-cê "耳" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 䎲耴
2
3 耶耷
4 䎳䎴耺耻耼耽耾耿耹聀聁
5 䎵䎶聊聋职聍𦕟聃聄聅聆聇聈聉
6 䎷聎聏聐聑聒聓联聠𦕲𦕳
7 䎸䎹聕聖聗聘𦖇
8 䎺䎻䎼䎽䎾𦖠𦖡聚聛聜聝聞聟聙聡聢聣𦖑
9 䎿䏀𦖭𦖻聪聫聤聥聦聧聨
10 䏁䏂䏃𦖿𦗏聬聭
11 聰䏄䏅䏆䏇𦗚𦗝𦗞聯聱聲聳聯
12 䏈聮聴聵聶職
13 𦗽聸
14 䏉聺聻聼聹
16 䏊聽聾

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]