跳至內容

Gié-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gié-buô (彐部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 58 ôi.

Gié-buô kĕk Háng-cê "彐" lì kī-miàng. Ô 1 cṳ̄ng biéng-hìng: 彑.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gié-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 彐彑⺕
2
3
5 㣇彔录
6
8
9
10 彚彙
13 彛彜㣈
15 彝彞
16
23

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]