跳至內容

Cé-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cé-buô (至部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 133 ôi.

Cé-buô kĕk Háng-cê "至" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cé-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 致䑒
4 𦤹
5 𦤾
6 臵臶臷臸
7 臹䑓
8 臺𦥃
10

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]