Cà̤-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cà̤-buô (齊部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 210 ôi.

Cà̤-buô kĕk Háng-cê "齊" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cà̤-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 齊齐
3 齋𪗆䶒䶓
4
5
6 𪗋
7
9

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]